Iceland
Registrační formulář do Bonus programu společnosti Iceland Czech a.s.
Vítejte v registračním formuláři společnosti Iceland Czech a.s. Pro přihlášení do formuláře použijte číslo z vaší Iceland bonusové karty, uvedené pod čárovým kódem. Číslo má 13 znaků a musí být zadáno bez mezer. Heslo naleznete na účtence, kterou jste obdrželi při vydání vaší karty. Pokud heslo nemáte, zašlete prosím číslo vaší bonusové karty spolu s žádostí o heslo na adresu bonusprogram@iceland.cz. Pokud ještě nemáte naší Iceland bonusovou kartu, vyzvedněte si jí v kterékoliv prodejně.
karta
Číslo karty (bez mezer):
Heslo:
CAPTCHA code
Iceland
© 2018 Iceland Czech a.s., všechna práva vyhrazena. Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21503.